Italiensk oversættelse

Hos Italiensk tolk får du italiensk dansk oversættelse i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi er specialiseret i oversættelser mellem dansk og italiensk, har 25 års erfaring og oversætter for både private, virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi er optaget på den italienske ambassades liste over translatører, hvilket giver en forenklet adgang til legalisering. Derudover samarbejder vi bl.a. med Det Italienske Handelskammer i Danmark.

BEREGN PRIS

Oversættelse mellem dansk og italiensk

Vi oversætter alle former for tekster, men har særlig stor erfaring inden for vores 4 hovedområder: jura, teknik, økonomi og marketing. Her har vi dybtgående kendskab til fagterminologien og oversætter på alle niveauer.

 • Jura
  Vi har stor erfaring inden for det juridiske område, hvor vi i mange år har oversat for EU-Domstolen. Vi oversætter inden for både det civilretlige og strafferetlige område. Vi oversætter fx købsaftaler, kontrakter, afhøringsrapporter, domsafgørelser, fuldmagter, skøder, slutsedler, stævninger, ægtepagter, vielsesattester og testamenter. I forbindelse med bryllup i Italien oversætter vi ofte ægteskabsattest, fødselsattest/dåbsattest og evt. skilsmissebevilling.

 • Teknik
  Vi har oversat tekniske dokumenter siden 1996 og har stor erfaring inden for det tekniske område. Eksempler på tekniske dokumenter vi oversætter er brugervejledninger, installationsvejledninger, kravspecifikationer, kursusmateriale, overensstemmelseserklæringer, rapporter, specifikationer, tekniske manualer, software og applikationer.

 • Økonomi
  Inden for det økonomiske område oversætter vi eksempelvis årsregnskaber, finansartikler, analyser, rapporter og business cases.

 • Marketing
  Oversættelse og lokalisering af marketingmateriale omfatter fx hjemmesider, pressemeddelelser, breve, brochurer, kataloger, salgsmateriale og reklamekampagner.

Uanset opgavens størrelse sikrer vi, at du får en oversættelse, der er sproglig korrekt og 100% loyal overfor originalteksten.

Hvis oversættelsen skal bruges af en myndighed, er det vigtigt at være opmærksom på om den skal bekræftes. Det vil ofte være tilfældet. Og hvis den skal bruges i Italien, fx i forbindelse med et bryllup, skal den normalt også legaliseres.

Italiensk translatør og oversætter

Bekræftet oversættelse

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, der er forsynet med vores stempel og underskrift, som certificerer, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Derfor kaldes en bekræftet oversættelse også for en autoriseret eller certificeret oversættelse.

Rent praktisk består en bekræftet oversættelse af 3 dele:

 1. Det oversatte dokument, der er udformet som en tro kopi af det originale dokument
 2. Bekræftelsespåtegningen med vores stempel og underskrift
 3. Det originale dokument eller evt. en tydelig bekræftet kopi

Da der er tale om et dokument med stempel og underskrift, fremsender vi den bekræftede oversættelse med posten. Når du modtager den, er de 3 dele hæftet sammen, så de udgør et samlet dokument og siderne ikke efterfølgende kan skilles ad.

Hvilke oversættelser skal bekræftes?

Juridiske dokumenter som eksempelvis fuldmagter, domme og kontrakter skal ofte bekræftes. Det samme gælder en lang række personlige dokumenter og attester når disse skal anvendes i en officiel sammenhæng. Det gælder fx ægteskabsattester, bopælsattester, dåbsattester, eksamensbeviser, navneattester, personattester, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme, straffeattester, testamenter og vielsesattester.

Vi skriver under på, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten, og derfor oversætter vi som udgangspunkt alt i det originale dokument. Såfremt det kun er dele af en tekst, du ønsker oversat, skal disse passager markeres tydeligt. Fx ved at indramme de dele, der skal danne grundlag for den bekræftede oversættelse.

Hvad skal vi bruge for at lave en bekræftet oversættelse?

Vi skal naturligvis bruge det dokument, der skal oversættes og bekræftes. Hvad det korrekte dokument er, er du nødt til at afklare med den modtager, der skal bruge oversættelsen. I nogle tilfælde er en simpel fotokopi tilstrækkelig. Den kan i så fald overføres til os elektronisk. Andre gange kan en bekræftet kopi (bekræftet af notaren ved byretten) gøre det ud for originalen, men ofte er det udelukkende det originale dokument, der vil blive accepteret. I så fald er det nødvendigt, at vi får originalen eller den bekræftede kopi fremsendt til vores postadresse.

Da praksis er forskellig hos de enkelte myndigheder i både Danmark og Italien, kan vi desværre ikke fortælle dig om en kopi vil blive accepteret. Vi anbefaler derfor altid, at de formelle krav afklares hos den myndighed, der skal bruge oversættelsen.

Hvis den bekræftede oversættelse skal bruges i Italien

Hvis oversættelsen skal bruges overfor en italiensk myndighed, vil bekræftelsen i sig selv oftest ikke være tilstrækkelig. I så fald vil det som udgangspunkt være nødvendigt, at den også legaliseres.

OversættelseBekræftet oversættelseLegaliseret oversættelse
Modersmålsoversættelse i højeste kvalitet
Ja
Ja
Ja
Ekstra korrekturlæsning
Ja
Ja
Ja
Oversættelsen leveres via mail (PDF, Word)
Ja
Ja
Ja
Oversættelsen bekræftes med stempel og underskrift
 -
Ja
Ja
Den bekræftede oversættelse legaliseres hos Den Italienske Ambassade, Udenrigsmin. eller retten i Modena (IT)
 -
 -
Ja
Oversættelsen leveres på ønsket adresse
 -
Ja
Ja

Legaliseret oversættelse (apostille)

Når en bekræftet oversættelse skal bruges i Italien, er det ofte nødvendigt at få oversættelsen legaliseret. Legalisering bruges fx i forbindelse med juridiske dokumenter, indgåelse af ægteskab og i andre officielle sammenhænge. Vi hjælper derfor ofte par, der planlægger bryllup i Italien, med legalisering af de oversatte dokumenter.

En legaliseret oversættelse er i praksis en bekræftet oversættelse suppleret med en myndigheds bekræftelse af translatørens (oversætterens) underskrift. Det er vigtigt at understrege, at myndigheden alene bekræfter underskriftens ægthed og ikke selve oversættelsen. Det er derfor stadig os, der via bekræftelsespåtegningen står inde for, at der er tale om en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten.

Hvor kan oversættelsen legaliseres?

Som kunde hos Italiensk tolk kan vi tilbyde legalisering i enten Danmark eller Italien afhængig af hvad der er mest praktisk i det enkelte tilfælde. Vi tilbyder 3 muligheder:

 1. Den Italienske Ambassade
  Italiensk tolk er optaget på den italienske ambassades liste over translatører, hvilket giver mulighed for at vores oversættelser kan legaliseres direkte hos ambassaden. Det vil normalt være den nemmeste og billigste løsning, og derfor ofte den vi anbefaler.
 2. Udenrigsministeriet
  Udenrigsministeriet legaliserer også oversættelser, men her er det nødvendigt, at oversætterens underskrift først notarpåtegnes inden legaliseringen kan foretages. Påtegningen kan ske hos Dansk Erhverv eller hos notaren ved en dansk domstol
  Udenrigsministeriet legaliserer efterfølgende oversættelsen ved at påføre en såkaldt apostille. Hver apostille har et unikt nummer, der gør det muligt for en udenlandsk modtager, at få bekræftet eksistensen af den enkelte apostille-påtegning.
  Samlet set er denne legalisering en lidt mere omstændelig og dyrere løsning.
 3. Retten i Modena (Italien)
  I nogle situationer er det mest praktisk, at vores italienske samarbejdspartner får foretaget legaliseringen hos retten i Modena. Vi oplyser naturligvis såfremt det er tilfældet.

Formelle krav bør afklares på forhånd

Da praksis er forskellig hos de enkelte myndigheder, anbefaler vi altid at afklare de formelle krav til oversættelsen med den modtager eller myndighed, der skal bruge den. Meget gerne inden oversættelsen iværksættes. Det er bl.a. relevant at afklare:

 • Skal det originale dokument anvendes eller kan der bruges en bekræftet kopi
 • Er det tilstrækkeligt at bekræftelsespåtegningen legaliseres? Eller er der krav om, at også de originale dokumenter legaliseres

Bemærk venligst at legalisering er en tillægsydelse, der faktureres separat. Prisen afhænger af omfang, hvor der ønskes legalisering og om der er tale om en hasteopgave eller ej.