Italiensk oversættelse

Italiensk tolk tilbyder dansk-italiensk og italiensk-dansk oversættelse. Vi har mere end 20 års erfaring med italiensk oversættelse, oversætter bl.a. for EU-Domstolen og er optaget på den italienske ambassades liste over translatører.

Kvalitet

Alle oversættelser udføres som modersmålsoversættelse af Mia Bomholt Andersen og Luca Vaccari, der begge er specialiseret i sprogkombinationen dansk/italiensk. Alle tekster korrekturlæses og kvalitetskontrolleres inden du modtager den færdige oversættelse. Hvis der er behov for det, tilbyder vi desuden at bekræfte og evt. få legaliseret oversættelsen.

Fortrolighed

Vi har tavshedspligt og sikrer at alle oplysninger behandles korrekt og ikke videregives til 3. part. Alle data opbevares sikkert og i overensstemmelse med krav og anbefalinger fra Datatilsynet.

Personlig service

Italiensk tolk er et lille bureau, hvor du altid har direkte kontakt med oversætteren. Det betyder bl.a. at svartiden er meget kort og at vi kan agere meget fleksibelt. Du kan selvfølgelig også altid regne med de aftaler vi indgår om fx leveringstid og pris.

Certificeret oversættelse

I nogle situationer er der behov for, at oversættelsen af visse juridiske og personlige dokumenter certificeres/autoriseres. Hvilket certificeringsniveau der er relevant er forskellig fra sag til sag, og vi anbefaler altid, at afklare det konkrete behov med den modtager eller myndighed, der skal bruge oversættelsen. Italiensk tolk tilbyder følgende 3 niveauer:

1. Bekræftet oversættelse

Ved en bekræftet oversættelse forstås en oversættelse hvor vi skriver under på (bekræfter) at der er tale om en fuldstændig og nøjagtig kopi af udgangsteksten.
 
En bekræftet oversættelse består derfor af 3 sammenhæftede dele:

  1. Oversættelsen
  2. Bekræftelsespåtegningen med vores stempel og underskrift
  3. Det originale dokument (eller evt. en tydelig kopi)

Da der er tale om et dokument med stempel og underskrift sender vi som udgangspunkt den bekræftede oversættelse med post.

Bemærk venligst at bekræftelse er en tillægsydelse, der faktureres separat.

2. Notarpåtegnet oversættelse

En notarpåtegnet oversættelse er en bekræftet oversættelse med yderligere et trin: notarens påtegning, der attesterer oversætterens underskrift på bekræftelsen.

I praksis møder oversætteren op på notarkontoret, legitimerer sig overfor notaren og underskriver bekræftelsen under overværelse af notaren. Notaren attesterer så oversætterens underskrift (via stempel og underskrift), hvorved oversættelsen får bredere gyldighed.

3. Legaliseret oversættelse (Apostille)

Når et oversat dokument skal bruges i udlandet, er det i nogle tilfælde nødvendigt at få den bekræftede oversættelse legaliseret. Legaliserede oversættelser bruges fx i forbindelse med juridiske dokumenter, indgåelse af ægteskab i udlandet og i andre officielle sammenhænge.

De dokumenter, der oftest skal legaliseres, er dåbsattester, navneattester, bopælsattester, testamenter, vielsesattester, skilsmissebevillinger, straffeattester, eksamensbeviser samt dokumenter til brug for domstolene.

En legaliseret oversættelse er i praksis en notarpåtegnet oversættelse med yderligere et trin: Udenrigsministeriets stempel (Apostille), der attesterer/bekræfter notarens og dermed også oversætterens underskrift. Hver Apostille har et unikt nummer, der gør det muligt for en udenlandsk modtager, at få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning.

Italiensk tolk tilbyder legalisering i såvel Danmark som Italien. Legaliseres oversættelsen i Danmark sker det ved at vi får påført Apostillen (Apostille-stemplet) i Udenrigsministeriet. I Italien får vi legaliseret og påført Apostillen hos retten i Modena.

Vi fremsender en indscannet kopi af den legaliserede oversættelse pr. mail umiddelbart efter legaliseringen er gennemført. Originalen modtages med post efterfølgende.

Bemærk venligst at legalisering er en tillægsydelse, der faktureres separat. Prisen afhænger af omfang, hvor der ønskes legalisering og om der er tale om en hasteopgave eller ej.

Fagområder

Vi oversætter alle former for tekster, men arbejder primært med oversættelse af juridiske, tekniske og økonomiske tekster samt oversættelse af markedsføringsmateriale.

Jura

Vi har stor erfaring inden for det juridiske område og oversætter alle former for juridiske tekster inden for både det civilretlige og strafferetlige område. Vi oversætter fx købsaftaler, kontrakter, afhøringsrapporter, fuldmagter, skøder, slutsedler, stævninger, ægtepagter, vielsesattester, civilstandsattester og testamenter.

Teknik

Eksempler på tekniske dokumenter vi oversætter er brugervejledninger, installationsvejledninger, kravspecifikationer, kursusmateriale, overensstemmelseserklæringer, rapporter, specifikationer, tekniske manualer, software og applikationer.

Økonomi

Inden for det økonomiske område oversætter vi eksempelvis årsregnskaber, finansartikler, analyser, rapporter og business cases.

Marketing

Oversættelse af marketingmateriale omfatter fx oversættelse af hjemmesider, pressemeddelelser, breve, brochurer, kataloger, salgsmateriale og reklamekampagner.

Korrektur og tekstrevision

I forbindelse med en oversættelse kan vi tilbyde tekstrevision og/eller korrektur af kildeteksten. Formålet er optimering af forståelsen, rettelse af sproglige fejl, sikring af systematik og struktur og ikke mindst tilpasning af budskabet til den kulturelle kontekst.