Italiensk tolkning

Hos Italiensk tolk er vi specialister i tolkning mellem dansk og italiensk. Vi er optaget på Rigspolitiets tolkefortegnelse, har mere end 20 års erfaring, modersmålsniveau i begge sprog og tolker hurtigt og præcist, hvor også nuancer og stemninger gengives.

Vi tolker for både virksomheder, kommuner og øvrige myndigheder og tilbyder 3 forskellige former for tolkning afhængig af situation og mødets form.

Fremmødetolkning (italiensk-dansk)

Fremmødetolkning – også kaldet konsekutiv tolkning – er den klassiske og mest brugte tolkeform.

Ved denne tolkeform møder vi op på den adresse, hvor mødet holdes. Vi præsenterer os, giver et par gode råd til hvordan tolkningen bedst forløber og bekræfter vores tavshedspligt. Herefter kan mødet indledes med tolken i baggrunden.

Der kan fremhøves en række fordele ved fremmødetolkning:

  • Tolkeformen er ideel ved møder, forhandlinger og mere komplicerede drøftelser
  • Der skal ikke bruges teknisk udstyr eller personale
  • Når vi er fysisk til stede, er det muligt at aflæse og inkludere kropssprog i tolkningen

Da vi har kontor i Aarhus kan vi med kort varsel træde til i det meste af Jylland og på Fyn, fx i Aalborg, Odense, Esbjerg, Silkeborg, Skanderborg, Herning, Kolding, Vejle, Fredericia, Horsens og Randers.

Videotolkning (italiensk-dansk)

Videotolkning – også kaldet teletolkning – foregår via et videoopkald, så de deltagende parter har ansigt på hinanden og mimik dermed bliver en del af kommunikationen. Normalt anvendes Skype eller tilsvarende videokonferencesystem, hvorved det også er muligt at lade præsentationer indgå i det virtuelle møde. På den måde kan videotolkning være et godt og fleksibelt alternativ til fremmødetolkning.

Der kan fremhøves en række fordele ved videotolkning:

  • Fleksibel løsning vi ofte kan tilbyde med kort varsel
  • Effektiv og økonomisk da vores transport og transporttid spares væk
  • God kommunikation

Telefontolkning (italiensk-dansk)

Telefontolkning er en fleksibel løsning, vi ofte kan tilbyde med kort varsel. Telefontolkning kan foregå ved at de deltagende parter ringer op til en mødetelefon eller at vi etablerer et gruppeopkald via Skype. Telefontolkning egner sig primært til kortere samtaler og beskeder.

 

Kontakt os gerne hvis du ønsker et tilbud eller flere oplysninger om italiensk tolkning.